Affiliations

Dr.Vishwanath Tejaswi Dwibhasyam,B.A.M.S – Seethammadhara, visakhapatnam(Vizag)

Dr.Kubireddy Raghu,M.D – Seethammadhara, visakhapatnam(Vizag)

Dr.G. Mahesh Kumar, B.A.M.S – Madhurawada, 100ft Road, visakhapatnam(Vizag)

Dr. B. Jyotshana, B.A.M.S – P.M Palem, Madhurawada, visakhapatnam(Vizag)

Dr. Nishitha, B.A.M.S – M.V.P Colony, visakhapatnam(Vizag)

Dr. Krishna Prasad, B.A.M.S – M.V.P Colony, visakhapatnam(Vizag)

Dr. D.Divya Bharathi,B.A.M.S – Nehrunagar, Arilova, visakhapatnam(Vizag)

Dr.P Ravindra Kumar, B.A.M.S – Kannurpalem, visakhapatnam(Vizag)

Dr. Pavan Yamali , B.A.M.S – Kotha Town, Vijayanagaram, visakhapatnam(Vizag)

Dr. K. Vasnthi, B.A.M.S – Railway New colony, visakhapatnam(Vizag)